مقاله دين داري و نگرش مدرن در ميان زنان طلبه و دانشجو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: دين داري و نگرش مدرن در ميان زنان طلبه و دانشجو
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين داري
مقاله نگرش مدرن
مقاله زنان
مقاله حوزه
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت حليمه
جناب آقای / سرکار خانم: كايدان بديع ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف پاسخ گويي به اين سوال که آيا اساسا بين دين داري و نگرش مدرن رابطه يي وجود دارد يا خير، به روش پيمايشي و با استفاده ازابزار پرسش نامه صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را تمامي دانشجويان زن مشغول به تحصيل در دانشگاه شيراز در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد، و دکترا و هم چنين، زنان طلبه حوزه هاي علميه شهر شيراز در سال تحصيلي ۱۳۸۴ – ۱۳۸۵ تشکيل مي دهند، که از ميان آن ها بيش از ۲۹۴ نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند.
نتايج به دست آمده بيان گر آن است که ميزان دين داري طلاب زن در تمام ابعاد، در مقايسه با همتايان خود در دانشگاه، بسيار بالاتر است، در حالي که مقايسه نمره هاي مقياس نگرش مدرن دو گروه نشان مي دهد که به غير از دو بعد عام گرايي و شهروندي، در بقيه ي ابعاد، دانشجويان نگرش مدرن بالاتري دارند، بر اين اساس، رابطه يي منفي ميان دين داري و نگرش مدرن در ميان کل پاسخ گويان مشاهده مي شود، گر چه اين رابطه در ميان زنان حوزوي، رابطه يي معنادار نبوده است.