مقاله دين سالاري، كانون انديشه و تمدن در ايلام باستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: دين سالاري، كانون انديشه و تمدن در ايلام باستان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مذهب
مقاله ايلام
مقاله معماري
مقاله چغازنبيل
مقاله هفت تپه
مقاله موسيقي
مقاله پيکره سازي
مقاله نقوش برجسته
مقاله مهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نسب كوثر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمدن ايلام از لحاظ جغرافيايي، منطقه جنوب غرب ايران را شامل مي شود. اين تمدن در مدتهاي مديد در برابر تهاجمات بي پايان ملل بين النهرين ايستادگي كرد و در نهايت به دست آشور بانيپال فرمانرواي آشوري از بين رفت. در اين مقاله سعي بر آنست تا با توجه به آثار و شواهد باستان شناختي كه از اين تمدن باقي مانده، به بررسي تاثيرات دين، در روند تحول هنر و فرهنگ ايلامي پرداخته شود و به نوعي حضور و سيطره دين در ذايقه و ذوق ايلاميان، روشن گردد. در ابتدا به بررسي دين در ايلام پرداخته مي شود تا مشاهدات همسو با انديشه ايلاميان بازسازي و ارزيابي شود. همچنين نكاتي در مورد آيين، مراسم و باورهاي مذهبي ايلاميان آورده مي شود تا درك آثار و شواهد باستان شناختي روشن تر گردد. به شماري از مراكز عمده مذهبي ايلاميان اشاره شده است و به تاثير مذهب ايلام در رشد و تحول هنرهاي مختلفي همچون موسيقي، پيكره سازي، معماري، نقش برجسته و مهر سازي پرداخته مي شود. لذا مذهب به عنوان بخش مهمي از زندگي ايلاميان تاثيرات مستقيمي در شكل گيري و رشد فرهنگ ايلامي داشته است؛ و شايد بدون توجه به مذهب، تمدن ايلام هيچ گاه به چنين پايه اي از پيشرفت نمي رسيد.