مقاله دين و اسطوره: بررسي نظريه ارنست كاسيرر درباره اسطوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۲۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: دين و اسطوره: بررسي نظريه ارنست كاسيرر درباره اسطوره
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله دين
مقاله نماد
مقاله زبان
مقاله مقدس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فلسفه نئوكانتي ارنست كاسيرر تلاش برجسته اي را در دوران جديد، براي طراحي فلسفه اسطوره شناسي به عنوان جزء مكمل فلسفه دين مي يابيم. روشن ترين و جديدترين تلقي او از اسطوره در جلد دوم فلسفه صور نمادين مطرح شده است. بر اين اساس اسطوره همان صورت نمادين است كه يگانگي كلمه با هستي و دال با مدلول را حفظ مي كند. با اين همه، اسطوره همچنان خود را در ساختار مهم در حال تكويني تثبيت مي كند و زيربناي دين را با استفاده از نمادها و نشانه هاي محسوس شكل مي دهد و آنها را اين گونه مي شناساند. بنابراين، اسطوره و دين، ترجمان گرايش بنيادي نسبت به تكوين نمادين به شمار مي آيند. به عبارت ديگر، آنها، اساس استعاره اي را تشكيل مي دهند كه به طور همه جانبه، در تمام كاركرد نمادپردازي استقرار دارد.
در اين مقاله، ماهيت اسطوره و خصوصيات انديشه اي اسطوره- ديني و نقش زمان و مكان در روند تكامل اسطوره شناسي بررسي مي شود و از ارتباط مستحكم اسطوره با زبان سخن به ميان مي آيد و در پايان نيز به پيوند اسطوره و دين اشاره مي شود.