مقاله دين و برنامه هاي تنظيم خانواده: مطالعه موردي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: دين و برنامه هاي تنظيم خانواده: مطالعه موردي ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم خانواده
مقاله اعتقادات مذهبي
مقاله جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي نقي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين نوشتار، بررسي پيوند ميان ديدگاه هاي ديني و مشروع يا نامشروع بودن برنامه هاي تنظيم خانواده در ايران است. تجربه دگرگوني هاي جمعيتي در ايران، شايد با اين ارزيابي شتاب زده همراه باشد که رشد سريع جمعيت، ناشي از باورهاي مذهبي مردم و فشار نيروهاي مذهبي است و اين ارزيابي، نه تنها با حجمي از آرا و فتاوي علماي شيعه در ايران، بلکه با شرايط برخي جوامع اسلامي ديگر، که رشد سريع جمعيت را تجربه مي کنند، تقويت مي شود، در حالي که به نظر مي رسد تجربه موفق برنامه تنظيم خانواده و کنترل جمعيت در جمهوري اسلامي ايران، و شماري ديگر از کشورهاي اسلامي، شاهدي موثر بر نبود هم بستگي ميان دين و موفق يا ناموفق بودن برنامه هاي تنظيم خانواده باشد، بنابراين، بهتر است براي بررسي اين مساله در ايران، به متغيرهايي ديگر، مانند ريشه هاي اعتماد جامعه به کارگزاران تغيير، تکيه کرد.