مقاله دين و روابط بين الملل؛ نگاهي انتقادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: دين و روابط بين الملل؛ نگاهي انتقادي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين
مقاله روابط بين الملل
مقاله فرهنگ
مقاله تمدن
مقاله سياست خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهايي سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درک مفيد و واقع گرايانه از تحولات ديني ساليان اخير در سياست جهاني، از طريق ابزارهاي تحليلي و مفاهيم علم موجود و نهادينه روابط بين الملل ممکن نيست که اين به دليل ماهيت امر فرهنگي است. از سوي ديگر بحث رابطه دين و روابط بين الملل در اساس خود، نتيجه انتزاعي نادرست از تاثيرات انقلاب ايران بر شرايط منطقه اي و جهاني و به دنبال آن، بر دانش کنوني روابط بين الملل است. بنابراين درکي واقعي از روابط دين و سياست بين الملل در دوره کنوني لازم است. با اين حال ضروري است به محدوديت ارزش و برد محدود مقولاتي که انديشيده شده اند ولي تجربه نشده اند واقف باشيم و بر عکس، بايد به فايده، ضرورت و گستردگي بي حد مقولاتي که تجربه شده اند ولي هنوز به آنها انديشيده نشده است، توجه داشت و شايسته است که اين مقولات در اولويت فعاليت هاي پژوهشي ما قرار گيرند. جمهوري اسلامي در راس اين مقولات قرار دارد.