مقاله ديوان رسالت و نقش آن در ديوان سالاري خوارزمشاهيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ديوان رسالت و نقش آن در ديوان سالاري خوارزمشاهيان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوان رسالت
مقاله نامه هاي ديواني
مقاله رشيدالدين وطواط
مقاله بهاالدين بغدادي
مقاله محمد نسوي
مقاله خوارزمشاهيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باوفادليوند ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديوان رسالت، تنظيم كننده اسناد و مدارك دولتي و مسوول روابط ديپلماتيك مملكت خوارزم با ساير دول و از جمله ديوان هاي مهم دوره خوارزمشاهيان بود كه روساي آن از بين دبيران و دانشمندان برجسته انتخاب مي شدند. نامه ها و منشات دبيران و روساي ديوان رسالت شامل: نامه هاي ديواني، منشور، فتح نامه و سوگندنامه بود. از ميان روساي مهم ديواني مي توان به رشيدالدين وطواط اشاره كرد كه علاوه برانجام وظيفه در اين سمت، از آن جا كه فردي ادب دوست و فضيلت طلب بود، در رونق علمي و ادبي دربار مي كوشيد. هم چنين مي توان از يعقوب بن شيرين جندي، بهاالدين بغدادي و نسوي نام برد كه از دبيران بزرگ نظام ديواني خوارزمشاهيان بودند. در اين نوشتار، برآنيم تا ديوان رسالت و نقش آن در نظام اداري خوارزمشاهيان را مورد بررسي و تحقيق قرار دهيم.