مقاله ديويدسون و معضل شکاکيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: ديويدسون و معضل شکاکيت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تثليث معرفت شناختي
مقاله تفسير ريشه اي
مقاله مفسر همه دان
مقاله معرفت شناسي خارجي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديويدسون در طرح نظريه شناخت خود به دنبال آن است که پايه و اساس هر نوع شکاکيتي را در هم فرو ريزد. هندسه معرفت شناختي وي سه ضلع دارد: شناخت خود، شناخت اذهان ديگر و شناخت جهان خارج؛ وي معتقد است اين سه ضلع غير قابل انفکاک و جدايي ناپذيرند و با نفي يا کنار گذاشتن هر يک از اين اضلاع معرفت، امکان شناخت به کلي منتفي مي شود.
در اين مقاله ضمن تبيين ابعاد اين مثلث معرفت شناختي مي کوشيم نشان دهيم که ديويدسون با استمداد از مفاهيمي چون تفسير ريشه اي، عليت، تعامل و ارتباط ميان شخصي تا چه ميزان در تحقق اين آرمان کامياب بوده است.