مقاله ديپلماسي نوين در روابط خارجي؛ رويکردها و ابزارهاي متغير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روابط خارجي از صفحه ۴۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ديپلماسي نوين در روابط خارجي؛ رويکردها و ابزارهاي متغير
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديپلماسي نوين
مقاله فناوري اطلاعاتي و رسانه اي
مقاله ديپلماسي کلاسيک وزارت خارجه
مقاله ديپلماسي عمومي
مقاله سازمان هاي غيردولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيمبر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر کنکاشي درباره تحولات دپيلماسي نوين است. هرگاه که ساختارهاي جهاني دستخوش تغيير و تحول شوند، ديپلماسي نيز متحول مي شود. کم رنگ شدن حاکميت دولت ها، فناوري اطلاعات و ارتباطات، رشد بازيگران غيردولتي و آگاهي فزاينده مردم در سطح جهاني از اصلي ترين عواملي هستند که در تحول ديپلماسي نقش آفريني مي کند. در اينجا تاکيد مي شود که ديپلماسي نوين، پديده اي در بستر جامعه مدني جهاني است که در آن فناوري نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي، سازمان هاي جديد دولتي و غيردولتي، مردم، گروهاي فشار، انجمن هاي تخصصي و نظاير آن، خواستار نقش آفريني بيشتر در مسايل جهاني هستند. به نظر اينان مسايل زيست محيطي، بحران ديون نابرابري هاي اقتصادي بين الملل، جلوگيري از تنازعات، موضوعات مربوط به حقوق بشر و کمک هاي بشر دوستانه، ايدز، فشار جمعيت، جلوگيري از تنازعات بومي و قومي، پديده مهاجرت، پارادوکس هاي جهاني شدن و ساير بحران ها و چالش هاي فراسوي جامعه بين المللي آن قدر پيچيده اند که ملت کشورها و ديپلماسي سنتي به تنهايي نمي توانند با آنها مقابله کنند. در ديپلماسي نوين حرکت جديدي درحال شکل گيري است که در آن سعي مي شود با حرکت جديدي براي حل مسايل و بحرانهاي جهاني حرکت کرد.