مقاله ديپلماسي و اقتصاد: الگوي مناسبات جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا ۸۴-۱۳۷۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: ديپلماسي و اقتصاد: الگوي مناسبات جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا ۸۴-۱۳۷۶
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليد: جهاني شدن اقتصاد
مقاله ديپلماسي
مقاله ديپلماسي اقتصادي
مقاله ديپلماسي تجاري
مقاله سرمايه گذاري خارجي
مقاله صنعت جهانگردي
مقاله مبادلات تجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني آرمين
جناب آقای / سرکار خانم: انعامي علمداري سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديپلماسي اقتصادي موضوعي است که اساسا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآيند جهاني شدن در چارچوپ «فضاي جريان ها» مطرح شده و امروزه به عنوان يکي از ابزارهاي نوين،کارآمد و قدرتمند کنش در فضاي بين المللي در کنار ديپلماسي سنتي قرار گرفته است. اساس شکل گيري ديپلماسي اقتصادي مبتني بر کاستي هاي ديپلماسي سنتي براي تحقق اهداف سياست خارجي و تامين منافع بازيگران دولتي و غير دولتي عرصه بين الملي در چارچوپ تعاملات فزاينده و چند وجهي اقتصاد جهاني است. ديپلماسي سنتي اساسا قايل به تفوق سياست بر اقتصاد بوده و عمدتا بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه دولت هاي ملي و يا حداکثر در قالب تعاملات بين الدولي در سازمان هاي بين المللي عمل مي کند. به نظر مي رسد در فضاي موسوم به جهاني شدن که عمدتا ناظر بر جريان هاي اقتصادي و تجاري (کالا، سرمايه و خدمات) فراملي است، توسل به ديپلماسي سنتي بر مبناي الگوي ساده تعاملات دو جانبه و چند جانبه صرف دولت ها و تفوق سياست بر اقتصاد، نمي تواند متضمن تامين منافع بازيگران بين المللي باشد. در عصر جهاني شدن، اقتصاد اهميت فزاينده اي يافته و بازيگران متعدد دولتي و غير دولتي به عرصه ديپلماسي وارد شده اند؛ پديده اي که از ديد ديپلماسي سنتي مغفول مانده است. در چنين فضايي کوشش بازيگران بين المللي عمدتا معطوف به دستيابي به موقعيت بهتر در اقتصاد جهاني است که خود مستلزم بهره گيري مناسب از فن ديپلماسي براي افزايش فرصت ها در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي، انتقال فناوري، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي، دسترسي به بازار جهاني و حفظ منافع خود در برابر چالش هاي اقتصاد جهاني است. ديپلماسي اقتصادي ابزاري براي تامين حداکثر منافع طراحان و بازيگران دولتي و غيردولتي در عصر جهاني شدن است، در اين راستا جمهوري اسلامي ايران با ترکيب بندي عناصر داخلي و خارجي خود تلاش کرده تا در جهت مسير توسعه گام برداشته و ديپلماسي اقتصادي را به عنوان فرآيند مکمل ديپلماسي سنتي برگزيند، در اين ميان اتحاديه اروپا به عنوان شريک تجاري سال هاي اخير، هدف گسترش ديپلماس اقتصادي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.