سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریده حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در دنیای امروز، تحقیق و توسعه، سیاست کلی تولید کنندگان در جهان امروز قرار گرفته است و نتایج بدست آمده در دپارتمانهای تحقیق و توسعه سیاستهای تولیدی را تعریف و تبیین می کنند. با درک این دیدگاه ها دپارتمان تحقیق و توسعه، دپارتمانی جانبی و بدون مسئولیت و دکوری و تشریفاتی نبوده بلکه مرتباً درگیر بررسی آخرین وضعیت بازار، آخرین تغییرات در سلیقه مشتریان و آخرین دستاوردهای فناوری می باشد. نوآوری در مفهوم نگرش،کاری حیاتی و نوعی قابلیت پویا در تولید و فروش و خدمات را ایجاب می کند، بطوریکه فعالیت اقتصادی نوآوری گرا، فراتر از صرف داشتن ایده های خوب برداشته و شامل ترکیبی از ایده ها، کارکنان با انگیزه ودرک همراه با شناخت و شعور نسبت به آنچه که مشتریان می خواهند، می باشد. این مقاله با در نظر گرفتن استراتژی های سازمانها در محیط در حال تغییر شرح وظایفی را از دپارتمان تحقیق و توسعه در راستای دستیابی به اهداف سازمان بیان می دارد. همچنین ضمن بیانی از دوره های حساس از نظر لزوم فعالیت تحقیق و توسعه، نتایج حاصله از دارا بودن دپارتمان تحقیق و توسعه در مجموعه، دغدغه های تحقیق و توسعه در دنیای دائماً در حال تغییر صنعت و شرح وظایف مدیر تحقیق و توسعه بیان می دارد