مقاله دکترين تعامل سازنده در سياست خارجي ايران و ژئوپليتيک نوين عراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: دکترين تعامل سازنده در سياست خارجي ايران و ژئوپليتيک نوين عراق
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دکترين تعامل سازنده
مقاله ژئوپليتيک
مقاله سند چشم انداز
مقاله سياست خارجي
مقاله عراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: راستينه احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جايگاه سياست جغرافيايي (ژئوپليتيک) و جغرافياي اقتصادي (ژئواکونوميک) ايران در جهان و جايگاه ايدئولوژيک و جغرافياي فرهنگي (ژئوکالچر) آن در جهان اسلام باعث شده تا اين کشور خواسته يا ناخواسته در متن تحولات مهم جهاني قرار گيرد؛ ژئوپليتيک ايران به علت قرار گرفتن در منطقه اي از جهان با حساسيت هاي امنيتي سياسي حاکم بر آن همواره دستخوش تغييرات عمده اي بوده است. ايران در راستاي تامين توسعه، رفاه، امنيت و ارتقاي منزلت بين المللي براي تحقق اهداف سند چشم انداز خود همواره در مسير انتخابهاي دشواري قرار داشته است؛ به گونه اي که نيازمند بررسي و تحليل پيوسته ژئوپليتيک خود و کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي است، تا بتواند با اتخاذ تعاملي سازنده و موثر در سياست خارجي خود حداکثر فرصت را فراهم آورد و تهديدهاي ناشي از تغييرات ژئوپليتيک پيرامون خود را به حداقل برساند. به ويژه لازم است از فرصتهاي فراچنگ آمده در مرزهاي غربي خود در ارتباط با مولفه هاي ژئوپليتيک نوين عراق، براي منافع ملي خود اقدام کند. هدف اين مقاله بررسي الزامات تعامل سازنده در سياست خارجي ايران نسبت به عراق با توجه به ژئوپليتيک نوين اين کشور است.