مقاله دگرآسيبي اسانس روغني اكاليپتوس (Eucalyptus globules) بر جوانه زني بذر و استقرار گياهچه دو علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retloflexus) و پيچك صحرايي (Convolvulus arvensis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: دگرآسيبي اسانس روغني اكاليپتوس (Eucalyptus globules) بر جوانه زني بذر و استقرار گياهچه دو علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retloflexus) و پيچك صحرايي (Convolvulus arvensis)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرآسيبي
مقاله اسانس روغني
مقاله اکاليپتوس
مقاله علف هرز
مقاله علف کش بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسايي فر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسي نژاد ولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تاثير دگرآسيبي اسانس روغني فرار برگ هاي اكاليپتوس بر جوانه زني بذر و استقرار گياهچه علف هاي هرز تاج خروس ريشه قرمز و پيچك صحرايي و امكان استفاده از آن در مديريت اين علف هاي هرز، تحقيقي در دو مرحله آزمايشگاهي و گلخانه اي در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار انجام گرفت. بدين منظور اين دو علف هرز با غلظت هاي مختلف اسانس اكاليپتوس ۰٫۵، ۲، ۳٫۵ و ۵ نانو ليتر بر ميلي ليتر به همراه شاهد آب مقطر در ظرف پتري تيمار شدند. غلظت هاي اسانس در محيط گلدان شامل ۰٫۲۵، ۰٫۵،  0.75و v/v 1 (محلول حجمي بر حجمي) به همراه شاهد آب مقطر بود. نتايج نشان داد كه اكثر صفات از جمله درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گياهچه، طول ريشه اوليه، طول ساقه اوليه و گياهك با افزايش غلظت اسانس كاهش يافت. طبق نتايج بدست آمده بيشترين اثر دگرآسيبي اسانس بر گياه تاج خروس بود. در اثر اسانس اكاليپتوس طول گياهك تاج خروس از ميانگين ۳۹ ميلي متر در شاهد به ۹ ميلي متر در بالاترين غلظت كاهش يافت. بنابراين اسانس روغني اكاليپتوس مي تواند به عنوان علف كش طبيعي در مديريت اين علف هاي هرز مورد مطالعات بيشتر قرار گيرد.