سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالعزیز عضدی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران.
محمد محجل – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
محمدولی ولی زاده – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران.
داریوش اسماعیلی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران.

چکیده:

توده گرانیتی شاهکوه (جنوب بیرجند)، سنگ های دگرگونی ده سلم را در جنوب و جنوب شرق و سنگ های رسوبی ماسه سنگی_شیلی سازند شمشک را در شمال و شمال غرب قطع نموده است، تفاوت لیتولوژی سازند رسوبی شمشک با مجموعه دگرگونی ده سلم باعث پیدایش مجموعه کانیایی و ساختاری متفاوت در نتیجه تزریق گرانیت، در این دو مجموعه سنگی شده است. مطالعات انجام شده فابریک در این سنگ ها همزمانی رویدادهای دگرگونی و دگر شکلی راروشن می کند. دگرریختی و فابریک مجموعه دگرگونی جنوب گرانیت شاهکوه، در دو مقیاس ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی واقع شده، که شامل مطالعه چین ها، گسل ها، و پهنه های برشی است. پرفیروبلاست های کردیریت و آندالوزیت در بخش های متاپلیتی مجموعه دگرگونی ده سلم که بوسیله حرارت گرانیت شاهکوه در طی دگرگونی همبری رشد یافته اند همزمانی با دگرشکلی اصلی در سنگ های دگرگونی نشان می دهند. بنابر شواهد هندسی و جنبشی، نظیر برگوارگی برشی(shear bands)و خطواره های کششی در پهنه های برشی موجود در گرانیت وسنگ های دربرگیرنده، گرانیت شاهکوه در زمان جایگیری تحت تاثیر پهنه برشی شکل پذیر راستالغز راستگرد قرار گرفته است. گسل های راستا لغز چپ بر(با مولفه راندگی) در تکتونیک بعدی در بالا آمدن و کاهش ژرفا نقش اساسی داشته اند.