سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی امامعلی پور – عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه ارومیه و کارشناس ارشد مهندسین مشاور
ایرج رساء – کارشناس شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
احمد خاکزاد – کارشناس شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

در ناحیه گلی ماکو، عملکرد سیستم های گرمابی در جایگاه زمین شناسی و شرایط ساختاری مناسب سبب دگر سانیسیلیسی – کربناته سنگهای افیولیتی و بویژه سرپانتیت ها شده است. لیستونیت های منطقه را می توان به دو دسته لیستونیتهای سیلیسی و سیلیسی – کربناته تقسیم نمود. گسله ها و شکستگیها بعنوان مهمترین کنترل کننده ساختاری هم در مقیاس ناحیه ای و هم در محدوده کانسار عمل کرده اند، بطوریکه در یک محدوده بررسی شده به وسعت ۷ کیلومتر مربع سه زون دگرسان شده بوسعت ۳۰ هکتار، ۱۶ هکتار و ۳٫۴ هکتار شناخته شده است. بررسیهایسیستماتیک تفصیلی تنها بر روی زون دگر سان شده «چلی یوردی» که در گروه لیستونیت های سیلیسی قرار می گیرد، انجام پذیرفته و منجر به اکتشاف کانسار جیوه خان گلی شده است.