سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی یارمحمدی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
ابراهیم راستاد – استادیار گروه زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

محدوده معدنی باریکا در توالی آتشفشانی – رسوبی زیردریایی کرتاسه در منتهی الیه شمال غربی زون سنندج – سیرجان قرار دارد کانه زایی ماسیوسولفید غنی از طلا در واحد متاربولیت – توف ریولیتی این توالی رخ داده است. این کانه زایی در داخلی اصلیترین و بزرگترین پهنه برشی منطقه واقع شده است پهنه برشی باریکا برطبق مطالعات الکترون مایکروپروب، طلا عمدتا بصورت الکتروم همچینین درگیر در شبکه دیگر کانی هااز جمله پیریت، گالن، تترائدریت – تنانتیت ، بورنونیت – بولانژریت و تووینیت – وینیت دیده می شود.