مقاله دگرگوني اجتماعي در دوران حکومت جهاني حضرت مهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: دگرگوني اجتماعي در دوران حکومت جهاني حضرت مهدي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکومت
مقاله حکومت جهاني
مقاله دگرگوني اجتماعي
مقاله عدالت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دگرگوني هايي فراوان در دوران حكومت جهاني حضرت مهدي رخ خواهد داد كه در واقع، انقلابي همه جانبه در قلمرو حكومت آن حضرت به شمار مي رود. از جمله دگرگوني ها كه در زمان ظهور رخ خواهد داد، دگرگوني در عرصه روابط اجتماعي، فرهنگي، امنيت اجتماعي، اقتصادي و نهاد آموزش و پرورش و در رفتار اجتماعي مردم تبلور مي يابد.
حضرت مهدي، آرمان مدينه فاضله را در جامعه محقق مي سازد و اوضاع سياسي، اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي جامعه را يک سره دگرگون مي کند. ايشان نهادي در حکومت بنا مي گذارد که در راس آن امام معصوم قرار مي گيرد و شخصي مانند حضرت عيسي براي تشکيل کابينه پا پيش مي نهد که خود معصوم و از پيامبران خداوند است. هم چنين افراد برجسته ديگري در راس حکومت قرار مي گيرند که هرکدام در اين مدينه فاضله به خدمت مي پردازند.