مقاله دگرگوني روح حاكم بر پليس هلند: واکنش به تقاضاهاي نوين امنيتي و ارتباط با آداب و سنن هلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: دگرگوني روح حاكم بر پليس هلند: واکنش به تقاضاهاي نوين امنيتي و ارتباط با آداب و سنن هلند
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس جامعه محور
مقاله ضابطين قضايي
مقاله هلند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داس ديليپ
جناب آقای / سرکار خانم: هوبرتس ليئو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين مقاله پرداختن به سازمان متغير و فرهنگ پليس هلند در ده سال گذشته است.
طراحي / روش شناسي/ رويکرد: بر اساس ديده هاي شخصي، پژوهش هاي بخشي و نظر سنجي از افسران پليس و مديران نخبه در هلند، تحولات ناموزون با آداب و سنن هلند به ژرف توصيف، تجزيه و تحليل و بررسي مي گردد.
يافته ها: از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، هلند به خاطر سبک دوستانه، غير متمرکز وعمل گراي پليس جامعه محورش مشهور است. شعار «پليس بهترين دوست شماست» خلاصه اي از گوهر و روح حاكم بر پليس هلند است. به هر حال سبک پليس جامعه محور، دوستانه و شکيبا به تدريج با انتقاداتي روبرو گرديد. سيستم ادارات نسبتا مستقل پليس منطقه با انتقادات بسيار شديدي روبرو شدند زيرا اثربخشي و کارآيي در حل چالش هاي امنيتي، ايمني و جنايي نداشتند. دولت ملي اکنون خواستار اختيار بيشتر در تدوين اولويت ها و برنامه هاي پليس است. به هر حال همان طور که افسران نخبه دولت تصريح کرده اند پليس بايد با اقدامات وحشت افکنانه و جنايي با شدت بيشتري برخورد نمايد. اين نگرش به تمرکز و کيفري شدن و در سطح محلي به واگذاري مسووليت منجر شده است که نشان مي دهد چند بنگاه و شرکت خصوصي مسووليت تامين امنيت را بر عهده گرفته اند. اين تغييرات به الگوي پليس دولتي منتهي مي شود که از شهروندان فاصله گرفته است، تحولي که با روح اجتماعي پليس هلند در تضاد است.
اصالت / ارزش: اين مقاله تجزيه و تحليلي از روح متغير پليس هلند را ارایه مي نمايد.