مقاله دگرگوني مفهوم سهر و گذار از انديشه مدرن به انديشه انتقادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: دگرگوني مفهوم سهر و گذار از انديشه مدرن به انديشه انتقادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرسازي
مقاله مدرنيته
مقاله بحران،‌ هستي شناسي
مقاله هويت
مقاله عقلانيت
مقاله انسانيت و معنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور سيدعبدالهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث حاضر بررسي اجمالي روند تحولات شهرسازي در دوران پس از مدرن است. در حقيقت شهرسازي در اواسط قرن بيستم با تاثير از فلسفه، تحولات و دگرگوني هاي بنياديني به خود ديده و شهرسازان و طراحان همواره سعي كرده اند تا با كمك گرفتن از فلسفه و پرداختن به مباحث نظري به رهيافت هاي كاربردي دست يابند. اين هم نشيني از سوي ديگر بر جهان بيني و معناشناسي شهرسازان نيز تاييد نهاده است.
اما سازوكار اين تاثيرگذاري چگونه بوده است؟ اين تحقيق كوشش دارد تا به اين پرسش پاسخ دهد. در اين بررسي ابتدا تلاش مي شود تا دلايل شكل گيري بحران و شكست انديشه مربوط به شهر در دوران پس از مدرن بررسي شده تا با استفاده از اين زيربنا، تغييرات معناشناختي در انديشه هاي شهرسازي را در چارچوبي تطبيقي بين شهر و فلسفه روشن سازد. بعلاوه علت اصلي تغييرات انديشه شهرسازي نيز جستجو مي شود تا درك “هستي شناسانه” و “معناشناسانه” از شهرسازي پس از مدرن حاصل گردد.