سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضوانه جمال آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوزی دانشگاه تهران
دکتر فرامرز طوطی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر جمشید حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال شهرستان تفرش از توابع استان مرکزی واقع شده است. توالی ضخیمی از توف های سبز کرج در منطقه تفرش با سن ائوسن وجود دارند که دچار دگرسانی هیدروترمال فراگیر شده اند. مطالعه حاضر نشان می دهد که این توف ها مشتمل بر لیتیک توف، کریستال توف و ویتریک توف می باشند. کانی های ثانوی تشکیل دهنده این توف ها شامل کلریت، کلسیت، سریسیت، کانی های رسی (از جمله مونت موریونیت)، کربنات ها، زئولیت ها و اپیدوت می باشد که مطالعات میکروسکوپی و آنالیزهای XRD و SEMوجود کانی های مذکور در ا«ها را اثبات می کند، پدیده شیشه زدایی (Devitrification) که نتیجه آن ایجاد بلورهای بسیار ریز کوارتز است. نیز در این توف ها قابل مشاهده است. مقایسه تغییرات کانی شناختی توف های شمال تفرش با سری های ضخیم پیروکلاستیک در نیوزلند (۸،۹،۱۰) نشان دهنده تاثیر دگرگونی تدفینی در منطقه مورد مطالعه می باشد.