سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قادری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
سیدمسعود همام – گروه زمین شناسی دانشگاه علوم پایه دامغان
محسن موذن – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن موید – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

دگرگونیهای مجاورتی منطقه چاه قند جزء دگرگونیهای شمال شرق نیریز می باشد و در زون سنندج سیرجان قرار دارد. بر اثر نفوذ توده گابروئی به سن ترایس بالایی در داخل رسوبات پلیتی و نیمه پلیتی که قبلا بصورت ناحیه ای دگرگون شده اند، هاله دگرگونی مجادرتی به ضخامت بیش از ۱km به وجود آمده است.
هورنفلسهای موجود در منطقه عبارتند از : کردیریت هورنفلس، آندالوزیت ، کردیریت، آلکالی فلدسپار، آندالوزیت ،سیلیمانیت هورنفلس و کریدریت ، آلکالی فلدسپار هورنفلس.
درجه دگرگونی مجاورتی بالا بوده و کانیهای درجه ضعیف دگرگونی مجاورتی مشاهده نمی شوند، در داخل هورنفلسها دایکها و لنزهای گرانیتی وجود دارد که همگی از نوع S بوده و نشان دهنده درجه بالای دگرگونی و ذوب بخشی در رسوبات رسی، نیمه رسی می باشند.
بر اساس شواهد پتروگرافی و بر اساس واکنشهای دگرگونی و شبکه پتروژنتیک گرید فشار دگرگونی مجاورتی کمتر از ۳ کیلوبار و درجه حرارت در زون سیلیمانیت در حدود۷۲۰ درجه سانتیگراد و اولین مرحله ذوب بخشی در سیستم گرانیتی در درجه حرارت حدود ۶۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.