سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهران آرین – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
محسن پورکرمانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
منوچهر قرشی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
عبدالحسین احمدنیا – مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

سیستمگسلی منقارک در جنوب شیراز، از ساختارهای اصلی کمربند چین خورده – رانده زاگرس به حساب می آید. در درازای این سیستم گسلی تقریبا شمالی – جنوبی، هفت توده نمککی قابل مشاهده می باشد و در مورد به سطح رسیدن آنها، نظرات کلی و متفاوتی ارائه گردید ه است. لیکن در این پژوهش، سعی براین بوده تا با تعیین دقیق هندسه سیستم گسلی یاد شده و بررسیعمق پی سنگ منطقه، ساز وکارهای موثر در به سطح رسیدن نمک مشخص گردند.