سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمال الدین بازرگانی گیلانی – دکتری معدن عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سمیه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده:

توالی توف های سبز منطقه سرتخت در شمال ایران مرکزی در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی سمنان واقع شده است. آثاری از توف اولیه به شکل شاردهای شیشه ای، پومیس، فنوکریست ها دیده می شود. شیشه آتشفشانی به عنوان تشکیل دهنده اصلی توف ها از نظر ترمودینامیکی ناپایدار بوده، تحت تاثیر آبهای حفره ای قلیایی تجزیه شده و به کانی های ورقه ای (اسمکتیت)، زئولیت(کلینوپتیلولیت و موردنیت)، کربنات ها (کلسیت و دولومیت) و کانی های سیلیسی ( اوپالCT، کوارتز) تبدیل می شود. اولین محصول آلتراسیون شیشه تشکیل پرلیت می باشد، که در طی آب گیری و شکسته شدن متحدالمرکز ایجاد می شود. مرحله بعدی تشکیل اسمکتیت در سطح شیشه و پوشیدن سطح شیشه می باشد. و سپس زئولیت ها در اثر انحلال شیشه یا پرلیت ایجاد می شوند که در اثر پیشرفت دیاژنز به زئولیت های پایدارتر تبدیل می شوند. پاراژنز زئولیت ها، اوپال CT می باشد که در قاعده نیمرخ به کوارتز تبدیل می شود.