سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پژمان لطفی کامران – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهران معصومی – دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
زین العابدین نوابی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله یک ساختما نداده یگانی برای نمایش طر ح های انتقال ثبات ارائه می گردد. در حال حاضر نمایش یگانی و مبتنی بر گرافی به نام دیاگرام بسط تیلور وجود دارد . اگرچه می توان دیاگرام بسط تیلور را برای نمایش بهینه عبارات جبری در سطح کلمه به کار گرفت، اما آنها در نمایش عبارات بولی سطح بیت بهینه نم ی باشند. همچنین دیاگرام بسط تیلور نمی تواند عبارات بولی در سطح
کلمه (بردار) را نمایش ده د. در این مقاله تغییراتی به دیاگرام بسط تیلور اعمال م یگردد که قابلیت نمایش سطح بیت آنرا افزایش می دهد و همزمان قابلیت نمایش عبارات بولی در سطح کلمه را به آن اضافه می کند.