سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید فرهمندجو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
علی اکبر غفاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
هادی عربی – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند
فرزانه قاضی مغربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا

چکیده:

ابر رسانای گرم YBa2CU3O6+x با دمای گذار حدود ۹۲ کلوین دارای ساختار پروسکایت ناقص می باشد. قرار گیری اتمهای اکسیژن در صفحه اصلی Cu-O باعث بوجود آمدن فازهایی همچون تتراگونال، ارتورومبیک I و ارتورومبیک II می شود از آنجایی که فازها در اثر آرایشهای مختلف اتمهای اکسیژن در صفحه اصلی Cu-O بوجود می آیند. بدین منظور دی فونتن و سالمونس، مدل دو بعدی نظری ASYNNNI را برای بررسی فازهای مختلف این ابر رسانا ارائه نمودند. ما با استفاده از این مدل روی یک شبکه ۳۵*۳۵ فازهای مختلف را بدست آورده و سپس دیاگرام فاز این ابر رسانا را رسم و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه نموده ایم. در هر حالت انرژی آزاد گیبس و میانگین انرژی اتمهای اکسیژن در شبکه محاسبه شده است و نشان داده می شود چگونه سیستم به تعادل می رسد. مطالعات در محدوده دمایی ۰٫۰۳eV< T≤ ۰٫۰۶eV و[به متن مقاله مراجعه شود] انجام شده است.