سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمحسن ادهمی مجرد – کارشناس ارشد مرتعداری

چکیده:

به نظر می رسد مدیریت مراتع در ابخیز سیلابی سد گلستان دچار بحران و چالشهای اساسی راهبردی است تکیه بر تولید تک محصولی علوفه در مراتع همان نتایجی را در بردارد که دیدمان توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … کشور با تکیه بر نفت داشته لذا تغییر نگرش به اکوسیستمهای مرتعی در راستای تصمیم گیری برای جلوگیری از بحران منجمله روشها و راههای مقابله با سیل ضروری به نظر می رسد مهمترین دلایل ضرورت دگرگونی در دیدگاه فوق را می توان در تلاش بی وقفه مسئولین لحاظ اعتبارات هنگفت کوشش و حمایت های فنی حضور مستمر دست اندرکاران فعالیت صادقانه مامورین اما درنهایت بی اثر جستجو کرد دیدمان توسعه مراتع در م حیطهای این چنینی که نوع مدیریت بحران را می طلبد می بایست برپایه چند عامل مسلط اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و به ویژه اکولوژیکی پایه گذاری نمود که در آن شاخصهایی همچون تولیدات مرتعی با کاربردی بسیار گسترده تولیدات مرتعی به عنوان ماده اولیه تولیدات مرتعی به عنوان بستر فعالیتی فراگیر و اشتغال زا تولیدات مرتعی به عنوان پشتیبان سایر فعالیت ها به ویژه کشاورزی مراتع با رفتاری اکولوژیکی و تابع قانون مندیهای طبیعی و مراتع با خاصیت پویایی و بالندگی ذاتی لحاظ گردد.