سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ماجدی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی ، مدیریت فنی و مهندسی شبکه های آبیاری، سازم
فاطمه حسنی – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

بی شک توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی جزء لاینفک توسعه منابع آب و مکانیزه نمودن صنعت کشاورزی است . در این راستا عدم هماهنگی لازم بین شاخه های مختلف علوم مهندسی و منابع آب در روند مطالعات ، طراحی و اجرایشبکه های آبیاری و زهکشی همواره صدمات جبران ناپذیری را بر پتانسیل آبی هر منطقه وارد نموده و راندمان طرح ها را کاهش میدهد . با وجود انجام مطالعات گسترده پایه در خصوص منابع زیر زمینی،عموما طراحی شبکه های آبیاری صرفا بر مبنای عواملی چون مورفولوژی و نیاز آبی ، الگوی کشت و جنس خاک ،منابع تامین آب و نحوه زهکشی میگردد.در این مقاله ضمن اشاره به مواردی که بدون توجه به استفاده توام چاهها و منابع آب زیرزمینی در کنار منابع آب سطحی،مشکلاتی چون زهدار شدناراضی ،شوری منابع آب و مسائل دیگر بوجود آمده است،چگونگی محاسبه و حذف قسمتی از شبکه ها در مناطقی که دارای پتانسیل مناسب آب زیرزمینی می باشند ،مورد توجه قرار گرفته است .