سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ملکی – قائم مقام مدیر عامل شرکت RWTUV ایران

چکیده:

پس از جنگ جهانی دوم و همزمان با پیشرفت نظریه سیستم ها، مکتب مدیریت سیستماتیک نیز به وجود آمد. نظریه سیستم ها روشی از برخورد با پدیده هاست که بر "کل" متشکل از اجزا می نگرد و ارتباط ابزار را با یکدیگر و تاثیر و تاثر آنها را مورد توجه قرار میدهد با این نگرش که کل، چیزی بیش از اجزا تشکیل دهنده است و این «کل» نیز درتعامل با سایر پدیده ها میباشد.
در حقیقت مکتب مدیریت سیستماتیک ، تعیین و اداره کردن فرایندهای یک سازمان و روابط بین انهاست به طوری که سازمان را به اهداف آن برساند.
هر فعالیتی که منابعی را به خدمت می گیرد و آن را در جهت تبدیل ورودی بهخروجی، مدیریت می نماید فرایند نامیده می شود.
در واقع هر فرایند دارای یک یا چند ورودی و یک یا چند خروجیاست.
در یک سیستم غالبا خروجی یک فرایند ورودی فرایند بعدی را ایجاد می نماید.