سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید علیمحمدی – کارشناس ارشد منابع آب، امور مهندسی منابع آب، شرکت مشانیر – دانشجوی دکت
سیدوحید مرتضوی – کارشناس ارشد منابع آب، امور مهندسی منابع آب، شرکت مشانیر
محمد علاقه مندان – مدیر امور مهندسی منابع آب، شرکت مشانیر

چکیده:

روند رو به رشد طراحی و بهره برداری از نیروگاه های برقابی، نشانگر توجه جدی مسئولین به افزایش بهره مندی از این انرژی پاک می اشد. در طول دو دهه اخیر گرچه تجربیات سودمندی در زمینه طراحی این سیستم ها، حاصل شده است،ۀ لیکن از انجایی که درحال حاضر عمده این طرح ها در دست اجرا یا در دست مطالعه می باشند، لازم است دراینمرحله، توجه کافی به نکات مهمی در زمینه بهره برداری از این سیستم ها شود. در این مقاله با توجه به تجربیاتی که از طراحی نیروگاه هایی مانند گتوند، شوشتر ، گدارلندر (مسجد سلیمان) کارون ۵، بازفت ، بهشت آباد و رودبار لرستان حاصل گردیده، دیدگاه هایی مطرح شده است . به جاست مهندسین و مدیران درگیر مسائل طراحی این سیستم ها بهنگام مطالعات ، این موارد را در نظر داشته باشند.