سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمودرضا بهبهانی – عضو هیئت علمی دانشکده علمی کاربردی کشاورزی – دانشگاه تهران

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در تکنولوژیهای کشاورزی نشان می دهد که بر موانع سختی غلبه کرده است ولی هنوز عوامل محیطی زیادی شدیدا نیل به سطح تولید مناسب را محدود می کند. یکی از این عوامل آب و مدیریت آن در کشاورزی است آبی که بایستی با مقداری مشخص و در زمانی مشخص مورد استفاده قرار گیرد. اما امروزه افزایش تقاضای تامین آب بیشتر و توسعه امکانات برای دسترسی سهل تر به آب نیاز به سرمایه گذاری های کلان دارد بطوریکه هزینه های کنترل، ذخیره و انتقال آب افزایش یافته و آب گرانبها تر از قبل در دسترس قرار خواهد گرفت. لذا تشخیص اینکه آب منبعی است گرانبها تا منجر به بهره برداری موثر از آن در تولید شود اجرای مقیاس ها اقتصادی در مدیریت مزارع لازم و ضروری است و از آنجایی که تولید در کشاورزی هم یک جریان اقتصادی است تشویق مدیریت موثر آب در مزرعه زمانی در نظر قرار می گیرد که آب ارزش جایگاه اصلی خود را در جریان تولید پیدا کند. شاید اولین مرحله برای جایابی ارزش آب در تولید قیمت گذاری مناسب آن باشد.
هدفاز کاربرد مقیاس های اقتصادی همانا مدیریت موثر آب در مزرعه و افزایش بازدهی واستفاده بهینه از آب است. با بکارگیری مدیریت موثر آب در مزرعه محصولات بیشتر و اقتصادی در یک واحد زراعی قابل کشت است و نتیجه اینکه سطح زیر کشت هم افزایش یافته و همزمان از تلفات آب بعنوان یک عامل موثر در تولید جلوگیری می شود . این مقاله به بررسی تئوری های اقتصادی که می توان در قیمت گذاری آب هم مطرح شود می پردازد و نهایتا اشکالات قیمت گذاری متداول که منجر به استفاده غیر موثر آب در تولید می شود را نشان داده و بر همین اساس توصیه هایی برای روش قیمت گذاری آب که از نظر تئوری های اقتصادی هم قابل قبول است مطرح کند.