سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید محمد حسن شهشهانی – عضو هیئت علمی و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه شیخ بهایی

چکیده:

تغییر و تحول از ویژگی های جهان کنونی است؛ در هیچ عصری بشر تا این حد در فشار تغییر و تحول نبوده‌است. این موج تغییر، نیروی محرکه خودرا از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی می‌گیرد. انسان معاصر برای بقا و ادامه حیات در چنین شرایطی به ناچار باید خودرا با آن سازگار کند. اما این تغییرات به حدی از سرعت رسیده‌است که فرصت چندانی برای سازگاری باقی نمی‌ماند. در واقع جهان سریع تر از توان انطباق ما با آن در حال تحول است. در شرایط حاضر کلید بقا، رشد و سودآوری، نوآوری و نوجویی است. خلق دانش نوین، یک فرایند یادگیری ساده از دیگران یا دست‌یابی به دانش از محیط بیرون نیست. دانش فقط به واسطه‌ی کارکرد متقابل شدید و پیوسته اعضای سازمان به وجود می‌آید.
این نوشتار ضمن بیان تجربه شرکت‌های موفقی که توانسته‌اند نوع جدیدی از تحقیق و توسعه را به وجود آورند، به بررسی این مسأ له می‌پردازد که تنها دیدگاه کارآفرینانه و نه فرصت‌طلبانه می‌تواند آینده را برای سازمان ها تضمین کند.