سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

نقی شبان یامچی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:

غلبه بر بحرانهای موجود در زلزله های امروز بدون در نظر گرفتن نیازها امنیت و جلب رضایت زلزله دیدگان غیر ممکن است. میزان رضایتمندی زلزله دیدگان از مهمترین ارکان مدیریت بحران در زمان اضطراری، بخصوص هنگام زلزله می باشد. افزایش رضایت مندی و امید دهی به زلزله دیدگان یکی از معیارهای مهم ارزیابی مدیریت می باشد.
روش پژوهش و مواد: این تحقیق بصورت یک مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی به منظور آشنایی با مدیریت بحران و عملکرد مدیریت در زمان وقوع و بعد از زلزله صورت گرفت. ابزار گردآوری داده های این تحقیق کتابها، مقالات، نشریات و اینترنت می باشد. در این تحقیق با مطالعه در باب مدیریت بحران و همچنین نیازمندیهای مدیریت در زمان حال و گذشته راهکارهایی مطلوب ارائه گردید.
یافته ها: با بکارگیری علم مدیریت بحران و آشنایی با ساختار علم مدیریت و عملکردهای آن و آشنا کردن مردم با آن می توان در مواقع ضروری می تواند کمک شایانی در بهبود کاهش خطرات و آسیبهای احتمالی ناشی از مواقع بحرانی گردد.
بحث و نتیجه گیری: آشنا کردن مردم با راهکارها و عملکردهای علم مدیریت بحران، تلاش و تعهد مدیران را میطلبد. لازم است مدیران با توجه نمودن به انتظارات و مسائل زلزله زدگان، رضایت و درخواست های آنها را کسب نمایند تا آنان دربرنامه های مشارکتی و مردمی خودحضوری بیشتر داشتهو شاهد کمتر شدن تلفات در زلزله باشیم.

[سیویلیکا: متن مقاله فاقد عکس است]