سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوان خالدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
جعفر هوشمند – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

بهره برداری بهینه از سیستم های تولید همزمان برق و گرما یک مسئله بهینه سازی پیچیده است که نیازمند روشهای حل پیشرفته و قوی می باشد. علت این موضوع وابستگی درونی برق و گرمایتولیدی در این سیستم هاست. در این مقاله ضمن معرفی مسئله توزیع اقتصادی بار در سیستم های تولید همزمان، یک مسئله کلاسیک که از سایر مقالات بر گرفته شده با کدنویسی در نرمافزارLINGOو همچنینبا استفاده از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک در نرمافزارMATLAB بهینهسازی شده است. نتایج عددی بدست آمده نشاندهنده این مطلب است که الگوریتم های پیشرفته ای نظیر الگوریتم ژنتیک و نرم افزار های بهینه سازی نظیرLINGO می توانند کارایی بیشتری نسبت به روش های کلاسیک نظیر روش سیمپلکس یا روش لاگرانژ داشته باشند