سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیمراد رشیدی – پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت
فائقه اسلامی‌پور – انجمن دانشجویی نانوتکنولوژی دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

بحث ذخیره سازی هیدروژن درتکنولوژیهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار اس ت. یکی از بهترین روشهای ذخیره سازی هیدروژن استفاده از مواد جاذب می باشد ، که نانولوله های کربنی یکی از گزینه های مناسب برای ذخیره سازی به با این روش می باشد . در این تحقیق ،آزمایشهای ذخیره سازی هیدروژن روی نانولوله های ساخته شده به روشCVDانجام شده است.روشهای مختلف خالص سازی به منظور بهبود ظرفیت جذب صورت گرفت ومیزان جذب ١ درصد وزنی بدست آم د. پیش بینی می شود با بهبود مراحل خالص سازی بتوان به درصدهای بالاتری دست یافت