مقاله «ذكر در عرفان مسيحيت شرقي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۸۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: «ذكر در عرفان مسيحيت شرقي»
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذكر
مقاله ذكر زباني
مقاله عقلي و قلبي
مقاله ذكر عيسي
مقاله هسوخيا
مقاله پدر روحاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده سيدنادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مسيحيت شرقي ذكر، به خصوص ذكر عيسي، اهميت بسيار دارد. در اين مذهب ذكر ابتدا خطاب به خدا (ي پدر) بوده است ولي بعدها با شگل گيري ذكر عيسي، آن خطاب به عيسي و جايگزين ذكرهاي مختلف شد. ذكر كه خود وسيله است نه هدف، ابتدا زباني است، سپس بايد در قلب (مركز وجودي انسان) استقرار پيدا كند. هدف از ذكر قلبي، هسوخيا يعني دوري از هرگونه اوهام ذهني و اتحاد با خداي تثليث است كه در آن هنگام روح اقدس در قلب ذاكر فعال مي شود. بعدها براي رسيدن به هسوخيا شيوهاي كمكي ذكر مثل تسبيح، پدر روحاني (پير) و ضبط دم نيز مطرح شد.