مقاله «ذهن» و جريان آن در داستانهاي بيژن نجدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: «ذهن» و جريان آن در داستانهاي بيژن نجدي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان سيال ذهن
مقاله بيژن نجدي
مقاله داستان فارسي امروز
مقاله ادبيات معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستاني با روان راوي و نويسنده، پژوهش هايي انجام شده است. جريان سيال ذهن  Stream of Consciousnessشيوه اي از نگارش داستان است كه در آن محتواي ذهن، هر آنچه هست، نگاشته مي گردد. در اين طرز نگارش، نظم، كه پيامد خودآگاهي است، راهي ندارد. كار نويسنده به واژه در آوردن رخدادهاي ذهني است.
بيژن نجدي نويسنده اي است كه به ياري تصويرسازي واژگاني توانسته است، آشوبهاي ذهني انسان درمانده را به نمايش بگذارد. شخصيتهاي داستاني او وازدگاني هستند كه هر كدام به گونه اي و دليلي به «تنهايي» رسيده اند. اين تنهايان در ذهن خويش، هنگامه ها دارند كه از طريق بازسازي رخدادها در جريان سيال ذهن، مي توان آنها را دريافت. به بهانه داستان، بيژن نجدي به حس گمشده خويش دست مي يابند و «من»ي ديگر از خود را نشان مي دهند.
از آن جا كه داستان جريان سيال ذهن – هر چه هست در ذهن شخصيت داستان است – پس ما نياز داريم ريزه هاي ذهن شخصيت را دريابيم. در نتيجه اين گزارش در دو بخش به هم پيوسته سازمان يافته است. در بخش نخست به بررسي راويان داستانهاي نجدي و پارانوياي آنها، نقش زمان در سياليت ذهن و تداعيها، پرداخته مي گردد و در بخش دوم، نمادهاي ادبي/روانشناسي در داستان A+B مورد كنكاش قرار مي گيرد.
اين گزارش مي كوشد، جريان سيال ذهن را در داستانهاي كوتاه بيژن نجدي بكاود و به اين بهانه، روان و درون راوي شخصيت داستان را از ژرفا به رو آورد روش پژوهش، بر گرفته از بررسي كتابخانه اي و فيش برداري است.