سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داود اعتصامی – مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته،
علیرضا کمالی – مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته،
علی حبیب زاده – دانشگاه سمنان

چکیده:

آلیاژهای آلومیناید تیتانیم باخواصمنحصر بفردخوداز جمله نسبت بالای استحکام به وزن، مقاومت عالی درمقابل اکسیداسیون وخواصمکانیکی قابل قبول در دمای بالا به عنوان یکماده سازه ای با قابلیت کاربرد در دمای بالا، رقیبی جدی برای جایگزینی ابرآلیاژها میباشند. در این تحقیق فرآیند تولید ترکیب بین فلزی (برحسب درصداتمیTi-48Al-2Cr(دریک کوره القایی تحت گاز آرگون با استفاده ازبوته های آلومینایی باخلوص متفاوت و زمانهای مختلف شمش ریزی مورد بررسی قرار گرفت. شمش های ریخته گری شدهبوسیله میکروسکوپ نوری والکترونی مجهز بهEDXتحت مطالعات ریز ساختاری قرارگرفته و آنالیز فازی بوسیله دستگاهXRDمشخصشد. مطابق با نتایج بدست آمده، ریزساختارها کاملا لایه ای بوده وبا افزایشسرعت سرد کردن فضای بین لایه ای کاهش می یابد. ذرات آلومینا با سه نوع مورفولوژی کروی مانندخوشه ای وتراشه ای درساختار مشاهده شدند