مقاله رئاليسم جادويي در آثار غلام حسين ساعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: رئاليسم جادويي در آثار غلام حسين ساعدي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساعدي
مقاله رئاليسم جادويي
مقاله داستان
مقاله نمايشنامه
مقاله فيلمنامه
مقاله حيوان
مقاله استحاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در برخي از آثار ساعدي اعم از نمايشنامه و داستان، بيش از همه ويژگي هاي رئاليسم جادويي، آفرينش موجودات وهمي و استحاله شخصيت ها مد نظر قرار گرفته است. برخي از وجوه اين سبک، در آثار برجسته او مانند عزاداران بيل، مولوس کورپوس، آشفته حالان بيدار بخت و ترس و لرز منعکس است. از جمله اين وجوه، عناصر نامتجانس؛ بويژه موجودات عجيب و ترکيبي ميان انسان و حيوان در آثار اوست. در اين مقاله، براي نخستين بار در نقد ادبي، انواع گوناگون اين موجودات و دگرديسي هاي انساني، در قالب اين سبک بررسي مي شود. به نظر مي رسد که دليل گرايش نويسنده، به اين شيوه، شرايط دشوار سياسي و اجتماعي روشنفکري در دهه هاي سي، چهل و پنجاه باشد.