مقاله رئاليسم و معيارهاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: رئاليسم و معيارهاي آن
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معناشناسي
مقاله صدق
مقاله ضدرئاليسم
مقاله رئاليسم
مقاله وجود شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اينکه رئاليسم مفهومي شناخته شده و پرکاربرد است، اما با رجوع به منابع مربوط روشن مي شود که اين مفهوم تعريفي يکسان و مورد اتفاق ندارد. پرسش هايي که در بحث از رئاليسم طرح شده اند، گسترده اند و به حوزه هاي مختلفي مانند وجود شناسي، الهيات معناشناسي، معرفت شناسي، منطق، روش شناسي، اخلاق تعلق دارند و به همين دليل، در تعريف اين مفهوم بسته به حوزه مورد بحث از معيارهاي متفاوتي استفاده شده است. در اين نوشتار ضمن بررسي معيارهاي گوناگوني که در تعريف مفهوم رئاليسم به کار گرفته شده است تلاش خواهد شد تا از معيار وجودشناختي به عنوان وجه اشتراک اين معيارها دفاع شود.