سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی پیری – مرکز تحقیقات مهندسی دانش و فناوری سیستم- مدیر گروه نرم افزارهای مهند
سیدجلال موسوی – مرکز تحقیقات مهندسی و دانش فناوری سیستم – مدیر گروه معماری و پایگاه دا
سیدمصطفی حسینی –
سیدمهدی حسینی –

چکیده:

روسای دانش سازمان اغلب به عنوان راه گشا و تسریع کننده برنامه های مدیریت دانش متصور می شوند. اما این جایگاه سازنانی به دلیل نوپا بودن ، به سادگی و بدون مباحثه قابل پذیرش نیست. در این مقاله عملکرد ریس بخش دانش،منطق پیدایش آن و افراد دست اندرکار حوز توسعه دانش مورد بررسی قرار می گیرند و با توجه به اهمیت فرایند تبدیل دانش ضمنی به صریح، مسئولیت این افراد به عنوان تسهیل کننده فرایند تغییر و مبادله دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در نهایت عواملی که در حوزه عملکردمتصدی یا رییس دانش درجهت دستیابی به اهداف مطرح است، بحث شده و به اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها، شایستگی ها و مهارت های لازم برای اجرای برنامه های مدیریت دانش و نقش روسای دانش و مهارت های مورد نیاز آنان پرداخته میشود.