مقاله رابطه آزادي اقتصادي با مشارکت هاي عمومي خصوصي و ارايه الگو براي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۲۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه آزادي اقتصادي با مشارکت هاي عمومي خصوصي و ارايه الگو براي ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت عمومي خصوصي
مقاله آزادي اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هيبتي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنماي رودپشتي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: نيكومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه پروژه هاي زيرساختي و ارايه خدمات کاراتر و با کيفيت تر از جمله عوامل مهم و حياتي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها به شمار مي رود. در اين ميان بررسي ادبيات موضوع حاکي از ارتباط آزادي اقتصادي با ميزان بهره گيري از مشارکت عمومي خصوصي مي باشد. در مقاله حاضر به بررسي رابطه ميان آزادي اقتصادي و ميزان بهره گيري از مشارکت به روش هاي تلفيقي عمومي خصوصي در ۲۹ کشور در حال توسعه در دوره هاي ۲۰۰۸-۱۹۹۹ پرداخته است، نشان مي دهد. در مورد ايران تنها شاخص حقوق مالکيت داراي رابطه مستقيم و به لحاظ آماري معنادار بوده است و شاخص هاي آزادي بازرگاني، آزادي سرمايه گذاري، آزادي مالي با مشارکت عمومي خصوصي ارتباط معکوس و به لحاظ آماري معنادار دارند. با اين وجود، يافته هاي اين مقاله حاکي از عدم معنادار بودن رابطه بين آزادي کسب و کار، آزادي کسب منافع مالي، اندازه دولت، آزادي پولي، آزادي از فساد و ميزان بهره گيري از مشارکت هاي عمومي خصوصي مي باشد.