مقاله رابطه آزمون شخصيتي پنج عاملي NEO-PI-R با آزمون SCL-90-R: نگاهي به قابليت آزمون نئو در ارزيابي سلامت رواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: رابطه آزمون شخصيتي پنج عاملي NEO-PI-R با آزمون SCL-90-R: نگاهي به قابليت آزمون نئو در ارزيابي سلامت رواني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون NEO-PI-R
مقاله پرسش نامه SCL-90-R
مقاله ويژگي هاي شخصيت
مقاله سلامت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چلبيانلو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي فرشي ميرتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور ارزيابي ارتباط آزمون شخصيتي NEO-PI-R با پرسشنامه SCL-90-R  ارزيابي کارآمدي اين آزمون در بررسي شاخص هاي مربوط به بهداشت رواني که به عنوان علايم اوليه اختلالات شايع روان پزشکي قلمداد مي شوند، انجام شد.
روش: 500 دانشجوي دختر و پسر دانشگاه هاي تبريز و شيراز در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. آزمون هاي NEO-PI-R و SCL-90-R بر روي نمونه ها به اجرا درآمد. از روش تحليل رگرسيون، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون T مستقل براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: عامل روان نژندي (N) با بالاترين توان، تمامي شاخص هاي مربوط به SCL-90-R را پيش بيني نمود. در مجموع، عوامل اصلي شخصيت بهترين و بالاترين پيش بيني ها را به ترتيب در مورد شاخص هاي جسماني کردن، وسواس جبري و هراس داشتند.
نتيجه گيري: مي توان از مقياس ها و عوامل اصلي پرسش نامه نئو به عنوان شاخصي در ارزيابي بهداشت رواني و حتي بررسي علايم بارز مربوط به اختلالات محور I روان پزشکي استفاده کرد.