مقاله رابطه اختلال هاي شخصيت با نوع جرم در زندانيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: رابطه اختلال هاي شخصيت با نوع جرم در زندانيان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال شخصيت
مقاله آسيب شناسي رواني
مقاله جرم
مقاله زندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرود حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي مالك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي ميزان شيوع اختلال هاي شخصيت در مجرمان و ارتباط آن ها با جرم بود. جامعه آماري اين پژوهش، متشكل از تمامي مجرمان زنداني محكوم به جرايم عمدي زندان هاي استان تهران است. از اين جامعه بر اساس نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه اي،۴۴۰  نفر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه فراواني اختلال هاي شخصيت اجتنابي خودشيفته، ضداجتماعي، پرخاشگر-خودآزار، منفعل-پرخاشگر و خود مغلوبي بيشتر از ساير اختلال ها است. همچنين، تحليل داده ها نشان داد كه در تاييد رابطه ي بين چهار اختلال شخصيت اسكيزوييد، اجتنابي، نمايشي، وسواسي-جبري و نوع جرايم، شواهد كافي وجود دارد.