مقاله رابطه ادراك فرهنگ تسهيم دانش كاركنان با عوامل سازماني در دستگاه هاي دولتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۵۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ادراك فرهنگ تسهيم دانش كاركنان با عوامل سازماني در دستگاه هاي دولتي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله تسهيم دانش
مقاله عوامل سازماني
مقاله و ادراك فرهنگ تسهيم دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنوردآهن فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: صدر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تسهيم دانش به عنوان يکي از اجزاي فرايند مديريت دانش در بالندگي سازمانهاي دولتي نقش تعيين کننده اي دارد. اين مقاله به دنبال سنجش ادراک فرهنگ تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي و بررسي رابطه آن با عوامل سازماني در دستگاههاي دولتي است. در اين راستا با استفاده از ادبيات موضوعي، عوامل سازماني مرتبط با ادراك فرهنگ تسهيم دانش احصا و از طريق پرسشنامه به روش ميداني اطلاعات مورد نظر در سازمانهاي دولتي داراي بودجه جاري استاني استان قزوين را جمع آوري و ارتباط آنها را با ادراك فرهنگ تسهيم دانش از طريق تحليل همبستگي مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس يافته هاي اين پژوهش تعهد مديريت به تسهيم دانش، وجود تكنولوژي مناسب براي تسهيم دانش، اعتماد، اندازه سازمان، فضاي تعامل اجتماعي، ساختار پاداش و تفاوت در موقعيت ارتباط رابطه معناداري با ادراك فرهنگ تسهيم دانش در دستگاههاي دولتي داراي بودجه جاري استاني در استان قزوين دارند.