مقاله رابطه ادراک تعامل اجتماعي با خطرپذيري و مهار خشم در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: رابطه ادراک تعامل اجتماعي با خطرپذيري و مهار خشم در دانشجويان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک تعامل اجتماعي
مقاله خطرپذيري
مقاله مهار خشم
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عوامل خطرپذيري در جوانان، ۱۰۰ دانشجوي (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) دانشگاه اصفهان به پرسشنامه هاي ادراک تعامل اجتماعي (گلاس، ۱۹۹۴)، خطرپذيري (ايسنک و ايسنک، ۱۹۷۵) و مهار خشم (گريفين و ديگران، ۱۹۹۹) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند که همبستگي منفي و معنادار خطرپذيري با ادراک تعامل
اجتماعي (R=-0.28) و با مهار خشم (R=-0.26)، فرضيه هاي پژوهش را تاييد کردند. شدت ضرايب همبستگي براي هر دو گروه دختران و پسران يکسان بود.