مقاله رابطه ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با سازگاري آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: رابطه ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با سازگاري آنها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد خانواده
مقاله سازگاري
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساقي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده و ارتباط آن با سازگاري آنان بود. براي اين منظور ۳۹۵ دانش آموز (۲۳۰ دخترو ۱۶۵ پسر) به شيوه در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. يافته ها نشان داد که ادراک نوجوانان از عملکردهاي خانواده ارتباط معنا داري با سازگاري آنها دارد و عملکرد هاي خانواده مي تواند سازگاري نوجوانان را پيش بيني کند.