مقاله رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي سودآوري با ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي سودآوري با ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده اقتصادي
مقاله ارزش افزوده بازار
مقاله بازده حقوق صاحبان سهام
مقاله بازده دارايي
مقاله سود هر سهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي زاده فر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شمس شهاب الدين
جناب آقای / سرکار خانم: لاريمي سيدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه گذاران همواره تمايل دارند تا ازميزان موفقيت مديران در به كارگيري از سرمايه آن ها آگاهي يابند. ايجاد ارزش و افزايش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترين اهداف شركت ها محسوب مي شود و سيستم هاي ارزيابي عملكرد ابزارهايي مفيد براي ارزيابي عملكرد مديران به شمار مي رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معيارهاي ارزيابي عملكرد سنتي (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارايي و سود هر سهم) و معيار ارزيابي عملكرد مبتني برارزش (ارزش افزوده اقتصادي) با ارزش افزوده بازار شركت ها در فاصله زماني ۱۳۸۵-۱۳۷۹ مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه ارتباط معناداري بين ارزش افزوده اقتصادي و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شركت ها وجود دارد، اما بين نرخ بازده دارايي ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه معناداري وجود ندارد.