سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مصطفی باقری – استاد دانشگاه پیام نور همدان
عاطفه فتحی – دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور همدان

چکیده:
امنیت و آرامش به علل مختلفی مرتبط است یکی ازعوامل بحث پوشش و حجاب است. حجاب خود شامل مباحثی همچون حیا، عفاف، پاکدامنی، عفت و … است. حجاب به معنای پوشش بیرونی و عفاف به معنای پوشش درونی است و این دوعامل مکمل یکدیگرند و سلامت جامعه به این دو عامل وابسته است. با توجه به وابستگی و تأثیر متقابل حجاب در امنیت و آرامش جامعه اجتماع است. گوهر اسلام سعادت و نجابت آدمیست و باورهای دینی، احکام اخلاقی و فقهی در راستای این غایت مهم نازل شده اند. این آموزه ها از خالق حکیمی تجلی می یابد که به نیازهای روحی و جسمی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی بشریت کاملاً آگاه است. احکام الهی نیز با این فلسفه و حکمت صادر گردیده است. حفظ حجاب یک حکم الهی، یک دستور دینی است ارسال گردیده برای زنان که مهره اصلی جامعه هستند تا با تمسک به این دستورات به پایداری از جامعه و خانواده برخیزند از آنجا که این موضوع نقش بارزی در کاهش آسیب اجتماعی و امنیت و آرامش دارد سعی شده با رویکرد به جایگاه حجاب و نقش آن در آرامش و امنیت اجتماع ارائه گردد.