مقاله رابطه انگيزه پيشرفت، هوش شناختي، هوش هيجاني، سوابق تحصيلي و متغيرهاي جمعيت شناختي با عملكرد تحصيلي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: رابطه انگيزه پيشرفت، هوش شناختي، هوش هيجاني، سوابق تحصيلي و متغيرهاي جمعيت شناختي با عملكرد تحصيلي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد تحصيلي
مقاله انگيزه پيشرفت
مقاله بهره هوشي
مقاله هوش هيجاني
مقاله سوابق تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همايي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارپور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: برنا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رابطه هوش شناختي، هوش هيجاني، انگيزه پيشرفت، سوابق تحصيلي و متغيرهاي جمعيت شناختي با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز به روش نمونه گيري طبقه اي از جامعه مذكور ۲۳۹ نفر انتخاب گرديد. سپس با استفاده از آزمون هوشي ريون، آزمون هوش هيجاني بار- ان، آزمون انگيزه پيشرفت هرمنس و پرسشنامه محقق ساخته متغيرهاي جمعيت شناختي، داده هاي لازم جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج رگرسيون چند گانه به روش گام به گام نشان داد كه بهترين پيش بيني كننده هاي عملكرد تحصيلي دانشجويان به ترتيب معدل ديپلم، جنسيت و هوش هيجاني بود و ساير متغيرها از قبيل انگيزه پيشرفت، هوش شناختي، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال، سن و بومي غير بومي بودن و ميزان درآمد با عملكرد تحصيلي رابطه معناداري را نشان ندادند.