سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قادر سلیمانی – گروه مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این مقاله رابطه ای ساده برای محاسبه سریع کسر جرمی آمونیاک در فاز بخار مخلوط آمونیاک-آب در تعادل بخار-مایع ارائه شده است. این رابطه به منظور استفاده در محاسبات مهندسی ارائه می شود. شکل صریح معادله ارائه شده استفاده از روشهای حل تکراری را غیر ضروری می کند. با استفاده از روش برازش تابع و با بکار بردن خطای کمترین مربعات براساس معتبر ترین داده های موجود در ادبیات فن این رابطه بدست امده است. تابع ارائه شده در محدوده دمایی۰٫۹ £T£۱۴۰ °C و غلظت آمونیاک در فاز مایع اشباع در محدوده £x£ -۴۰۰٫۱ معتبر است. نتایجعددی بدست آمده از تابع جدید با نتایج موجود بصورت ترسیمی و آماری مقایسه شده و مناسب بودن برازش بررسی شده و انحراف استاندارد برازش برابر ۰٫۰۰۴۸ بدست آمده است.