مقاله رابطه بهره وري و دستمزد، با تاکيد بر تحصيلات نيروي کار (مطالعه موردي صنعت ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بهره وري و دستمزد، با تاکيد بر تحصيلات نيروي کار (مطالعه موردي صنعت ايران)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله حقوق کارکنان
مقاله دستمزد
مقاله کارآيي
مقاله بهره وري
مقاله شکاف بهره وري
مقاله بخش صنعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني دوست احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره وري و دستمزد داراي رابطه اي دو سويه هستند، بگونه اي که از يک طرف افزايش دستمزد موجب ترغيب کارگران به تلاش بيشتر مي شود و از طرف ديگر افزايش بهره وري بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر مي کند. در اين راستا و در تعيين اين رابطه دو سويه، نقش تحصيلات حايز اهميت است. در اين مطالعه با استفاده از آمار کارگاههاي صنعتي بر حسب کدهاي چهار رقمي طي دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱، به بررسي رابطه دستمزد و بهره وري مي پردازيم. نتايج تحقيق، بيانگر آن است که با بهبود بهره وري نيروي کار در صنعت ايران، دستمزد نيروي کار افزايش يافته است؛ اما شيب افزايش در دستمزد، کمتر از بهره وري نيروي کار بوده، و در اثر آن شکافي بين بهره وري و دستمزد نيروي کار در دوره مورد مطالعه پديده آمده است. البته افزايش سهم شاغلين با تحصيلات عاليه، منجر به بهبود بهره وري نيروي کار در صنايع ايران شده است.